SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO