Aberto hasta o 14 de outubro o prazo para solicitar as axudas para material didáctico e transporte escolar para os veciños de Neda