Listas provisionais de persoas admitidas e excluídas nos procedementos selectivos para cubrir os postos de: 3 Albaneis, 2 Pintores e 3 peóns (PEL-2019).