Bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 2 Albaneis Oficiais de 1ª, por acumulación de tarefas do persoal de mantemento. Publicado en BOP 27 de Novembro.