BASES DE PARTICIPACIÓN NA "FEIRA NO CAMIÑO CONCELLO DE NEDA"