Aceptación inicial da cesión voluntaria e gratuíta de camiño no lugar de Liñares. BOP 21-04-2017