Neda. Aceptación inicial da cesión voluntaria e gratuíta de camiño no lugar de Bernés. BOP 21-04-2017