Plan de Integración Laboral. Puntuacións acadadas polas persoas aspirantes a 7 postos de albanel