Anuncio sobre o proceso de contratación temporal de un/ha técnico/a en Turismo

 Consulta a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas