Listado provisional de persoas admitidas e excluidas ao proceso selectivo para a contratación dun/ha técnico/a en turismo