O Concello de Neda tramita as solicitudes para acollerse ao programa de tarxetas-moedeiro para persoas en situación de vulnerabilidade

 O Concello de Neda, a través da Concellería de Servizos Sociais, tramita as solicitudes para o programa de tarxetas-moedeiro que impulsan Xunta e Cruz Vermella Española en Galicia. Un programa extraordinario de axudas económicas para a cobertura de necesidades básicas á poboación en situación de vulnerabilidade ocasionada pola COVID-19. A través das tarxetas-moedeiro, poderán adquirir produtos de alimentación, hixiene e farmacia.

A utilización destas tarxetas estará limitada aos establecementos que, de acordo coa Clasificación Nacional de Actividades Económicas vixente (CNAE 2009), se dediquen ao comercio ao por menor de produtos de alimentación, hixiene e farmacia.

Poderán acollerse ao programa as persoas e familias residentes en Galicia que se atopan en situación de vulnerabilidade económica, ben porque carecen de ingresos efectivos, ou ben porque os ingresos da unidade de convivencia non acadan o importe que lle correspondería en concepto de tramo persoal e familiar de RISGA, de acordo coas contías establecidas para o ingreso mínimo e os complementos familiares (artigo 21 da Lei 10/2013, de 27 de novembro, de inclusión social de Galicia), e non son perceptoras de prestacións económicas regulares de periodicidade mensual (RISGA, PNC, IMV, RAI, prestacións por desemprego...).
 
As tarxetas-moedeiro cárganse con distintos importes de axuda económica en función do número de persoas integrantes da unidade familiar (1, 2 ou 3 ou máis) e a cuantía oscila entre os 150 e os 300 euros mensuais (por un intervalo máximo de tempo de 3 meses).