O Concello de Neda convoca o proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha técnico/a de turismo

 O Concello de Neda vén de convocar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha técnico/a en turismo. Unha contratación que se financiará parcialmente cunha achega procedente da Deputación provincial da Coruña. O prazo de presentación de solicitudes para concorrer ao mesmo é de cinco días hábiles contados a partir de mañá, e as persoas interesadas poden descargar o impreso de solicitude e as bases da convocatoria da web municipal (www.neda.es) ou no Rexistro Xeral da casa consistorial -Avenida de Alxeciras, 34-.

A duración do contrato estenderase dende a formalización do mesmo e ata o 31 de decembro de 2020 e a xornada ordinaria de traballo será de 37,5 horas semanais.

A convocatoria saía hoxe publicada no Boletín Oficial da Provincia (BOP).