Anuncio de listas definitivas de persoas admitidas e excluídas do procedemento selectivo para cubrir 6 postos de albaneis PEL 2020