Bando lumieiras de San Xoán e de San Pedro

 Ante a crise sanitaria xerada pola COVID-19 e a fin de previr que se produzan rebrotes con motivo da celebración das tradicionais lumieiras de San Xoán e de San Pedro e co obxecto tamén de previr calquera tipo de incidente e garantir en todo momento a seguridade das persoas e bens, considérase preciso establecer unhas normas de obrigado cumprimento por parte das persoas interesadas en organizar estas fogueiras. Todas elas, están recollidas no seguinte bando