Convocatoria e bases reguladoras das subvencións municipais a entidades sen fin de lucro durante o exercicio de 2018

ANUNCIO O Pleno este Concello, en sesión celebrada o día 9 de abril do 2018, aprobou os orzamentos e as súas bases de execución para o actual exercicio de 2018. No anexo IV recóllense as BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO. Cumprindo o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 25 do mes actual, fanse públicas estas bases. Consoante co previsto na base 4, das reguladoras da convocatoria, as entidades interesadas poderán solicitar as subvencións no prazo de VINTE DÍAS NATURAIS, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

 

Enlace a convocatoria no B.O.P