Anunicio listas admitidos y excluídos 11 postos de Albanel

PROCESO DE SELECCIÓN DE 11 POSTOS DE ALBANEL, MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A TEMPO PARCIAL, AO ABEIRO DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 2017.

 

LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

 

De conformidade co establecido na Base 5ª das reguladoras deste procedemento, aprobadas pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 17 de abril de 2017, polo presente faise pública a listaxe de aspirantes admitidos e excluídos ao referido proceso de selección:

 

Lista de admitidos:

 

NOME

APELIDOS

DNI

1

ALVARO

CABO RODEIRO

32702915C

2

AMADO

PIÑEIRO CAINZOS

32635215D

3

ANTONIO

FONTAO LÓPEZ

32653708X

4

ANTONIO

PEREIRA RODRÍGUEZ

32653437S

5

CARLOS ANDRÉS

RÍOS MAHÍA

76415278D

6

ELISEO

TEIJIDO FILGUEIRAS

32649279C

7

EMILIO JOSÉ

HERMIDA FACHAL

32702493N

8

FERNANDO

DAPENA GOTI

32670343Q

9

JOSÉ JORGE

DOPICO DÍAZ

32701207Z

10

JOSÉ RAMÓN

RIVERA VÁZQUEZ

32633535P

11

LUIS

FONTICOBA MUIÑO

32646544E

12

MARIO

COUCEIRO COIRA

32679287J

13

RAIMUNDO

RODRÍGUEZ CASAL

76406845V

 

Lista de excluídos, en ámbolos dous casos, por non acreditar o atoparse incluído en algún dos apartados establecidos na base 4.b das reguladoras da convocatoria, despois de ter sido requiridos ao efecto:

NOME

APELIDOS

DNI

DANIEL

DOMÍNGUEZ PRIETO

32705303Q

DAVID

RIVERA PÉREZ

32704658S

 

A data, hora e lugar de comezo das probas de selección:

Convócase ós aspirantes admitidos para que se presenten para a celebración da entrevista, que terá lugar na Casa do Concello de Neda, sita na Avda. de Algeciras, nº. 34 – 15510 Neda, o día 14/06/2017, ás 10:30 horas.

 

Neda, 08 de xuño de 2017.

O Alcalde,