Novas


NEDA RECIBIRÁ ESTE ANO UNHA ACHEGA DE 120.000 EUROS PARA A PRESTACIÓN BÁSICA DE AXUDA A DOMICILIO

Neda, 10 de xaneiro de 2018.- O Concello de Neda ocupa o cuarto lugar na lista dos 82 municipios da provincia con menos de 20.000 habitantes que participan no Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018, unha iniciativa da Deputación que proporciona asistencia económica ás entidades locais para a execución das súas competencias en materia de prestacións sociais.
As contías a percibir polos concellos establécense en función das horas realizadas en anos anteriores. Así, cara ao presente exercicio e tendo como referencias as 9.969 horas de libre concorrencia prestadas polos Servizos Sociais municipais durante o ano 2016, Neda recibirá unha achega económica de case 120.000 euros, unha cantidade moi superior aos 17.000 euros que xestionou durante 2017.
O equipo de goberno valora moi significativamente esta colaboración por parte da Deputación por canto tamén representa compartir o gasto derivado das especiais características demográficas do municipio, cuxo censo poboacional está por enriba dos 5.000 habitantes pero con 1.500 persoas maiores de 65 anos. Na actualidade, unhas 100 familias reciben axuda básica por parte dos Servizos Sociais do Concello.
Agradecementos
O goberno municipal agradece publicamente o compromiso da sociedade de Neda coas persoas que menos teñen, tal e como quedou demostrado o pasado Nadal co éxito da campaña de recollida de alimentos. Ao final foron case cincuenta o número de lotes que se entregaron ás familias máis necesitadas grazas á colaboración da veciñanza e a axuda da Asociación das Amas de Casa, das entidades veciñais de Ancos e Anca, da Asociación Brosladeiras, do grupo Labores entre Puntos e Puntadas, do ximnasio Zanshin, da Asociación O Roxal, o supermercado Eroski e os organizadores da chocolatada solidaria de San Nicolás. Cara ao Entroido, o Concello xa está a organizar un novo reparto de alimentos. Esta nova iniciativa financiarase con cargo ao diñeiro recadado polas Amas de Casa na última edición do mercadiño solidario.NEDA ABRE O PLAZO DE INSCRICIÓN PARA PARTICIPAR NO FESTIVAL DE ENTROIDO QUE SERÁ O DÍA 9 NO PAVILLÓN MUNICIPAL


Neda, 9 de xaneiro de 2018.- O Concello de Neda xa está a traballar nas celebracións de Entroido que encherán de xente e de vida as rúas e prazas públicas da vila e parroquias.
De feito, desde onte está aberto o prazo de inscrición para as comparsas e grupos que desexen tomar parte no festival que se celebrará o día 9 de febreiro no pavillón municipal. As agrupacións interesadas teñen de prazo ata o día 31 do presente mes para anotarse no rexistro xeral do Concello en horario de 9.00 a 14.30 horas.
Con respecto á pasada edición, a presente convocatoria trae como principal novidade o programa de animación polas rúas previo á celebración do festival, que dará comezo ás 20.30 horas. Ditas actuacións correrán a cargo das agrupacións que participen no mesmo e desexen facelo. Trátase dun acto voluntario pero valorado pola organización. De feito, as agrupacións que actúen recibirán 100 euros máis, ademais dos 250 euros que percibirán cada unha das comparsas e os 150 consignados para os grupos. Estas actuacións serán en horario comprendido entre as 18,00 e as 20,00 horas no lugar ou barrio que determine a organización (por sorteo) e coa finalidade de impulsar a animación e participación da veciñanza nas festas do Entroido.
O número máximo de comparsas participantes será de oito, segundo a orde de presentación de solicitudes no rexistro xeral do Concello de Neda, e de grupos serán ata tres, segundo o mesmo criterio. Enténdese por comparsa, o conxunto de persoas debidamente disfrazadas, en número non inferior a 15. Terán que ter unha unidade temática, tanto na súa vestimenta como na súa actuación. As letras das cancións terán que ser obrigatoriamente en galego e un dos temas a interpretar versará sobre Neda ou persoeiros da vila.
O grupo é un conxunto de persoas debidamente disfrazadas, en número non inferior a 10, que seguirá unha unidade temática na súa vestimenta e fará un pase de presentación no escenario instalado ó efecto, antes da actuación das comparsas.
No momento de formalizar a inscrición, farán constar o nome da comparsa ou grupo, número de persoas que o compoñen, a referencia da conta bancaria e nome, DNI, enderezo e teléfono do seu representante. Así mesmo unicamente as comparsas depositarán unha copia das cancións que interpretarán.
O Concello de Neda establece ata un máximo de tres galardóns que se concederán a aquelas comparsas participantes no festival que, conforme ao baremo que se fi xará nas bases, obteñan a maior puntuación entre as participantes.
As comparsas e grupos inscritos, realizarán a concentración ás 20,30 horas do día 9 de febreiro, na Avenida de Castelao (antiga Ctra. da Estación) para, a continuación, emprender o desfi le cara ao pavillón, e finalmente levarán a cabo a actuación pola que se outorgarán os galardóns. A actuación consistirá nun pase único, interpretando un máximo de dúas cancións e cunha duración máxima de oito minutos.ENTROIDO - NEDA 2018 FESTIVAL DE COMPARSAS

Con el fín de recuperar las Fiestas del Caranaval y su carácter tradicional y popular, el Ayuntamiento de Neda, asume la concesion de distintas ayudas y premios para los participantes en los distintos festivales y actos que, durante tales fechas están previstos en este Ayuntamiento.

Entre ellos, se incluye un FESTIVAL DE COMPARSAS, que se desarrollará el VIERNES, DIECINUEVE DE FEBRERO.

Y que se regirá por las siguientes bases:AYUDAS Y PREMIOS1.- El Ayuntamiento de Neda compensará las Comparsas participantes en el citado Festival con una ayuda económica de 250 €. para cada una de las comparsas y 150€. para cada uno de los grupos participantes y una ayuda económica de 100 €, la cada una de las comparsas o grupos que, en horario comprendido entre las 18,00 y 20,00 hs,, participen en el lugar o barrio que determine la organización (por sorteo) y con la finalidad de impulsar la animación y participación de la veciñanza en las fiestas del Entroido.

2°.- Asimesmo, este Ayuntamiento, establece incluso un máximo de TRES GALARDONES, a determinar, que se concederán la aquellas comparsas participantes que conforme el baremo que se ?xará en estas bases, obtuvieran la mayor puntuación entre las participantes.INSCRIPCIÓNS Y PARTICIPACIÓN3º. El número máximo de comparsas participantes será de ocho, segundo la orden de presentación de solicitudes en el registro general del Ayuntamiento de Neda, y el número máximo de grupos participantes, será de tres, igual segundo la orden de presentación de solicitudes en el registro general del Ayuntamiento de Neda.

4º.- A los efectos de estas bases, se entiende por comparsa, el conjunto de personas debidamente disfrazadas, en número no inferior a 15 que, formando grupo, participen en los actos del Entroido de Neda al modo tradicional de estas agrupacións.

Guardarán una unidad temática, tanto en la sua vestimenta cómo en la sua actuación.

Las letras de las canciones, tendrán que ser obrigatoriamente en gallego y, uno de los temas a interpretar versará sobre NEDA, o figuras de la villa.

5º. Se entiende por grupo, el conjunto de personas debidamente disfrazadas, en número no inferior a 10, que participen en los actos del entroido de Neda. Guardarán una unidad temática en su vestimenta y harán un pase de presentación, en el escenario instalado al efecto, y antes de la actuación de las comparsas.

6º.- Para optar a los premios fijados en estas Bases, las Comparsas y Grupos participantes, deberán hacer su inscripcion en el Registro General del Ayuntamiento de Neda, en horario de 9 a 14,30 horas, desde el día 8 de Enero y antes del día 31de enero de 2018. había Sido de este plazo no se admitirá ninguna inscripción, asimismo las presentadas incompletas habrán quedado excluidas.

En el momento de formalizar la inscripción, harán constar nombre de la comparsa o grupo, número de personas que la componen, número de cuenta bancaria y, nombre, D.N.I., dirección y teléfono de su representante. Asimismo sólo las comparsas depositarán una copia de las canciones que interpretarán.DISPOSICIONES GENERALES6º.- Las comparsas y grupos inscritos, realizarán la concentracion a las 20,30 horas del día 9 de Febrero, en la Avda. del Castelao (antigua Ctra. de la Estación), para luego, emprenderlo des?lee hacia el Polideportivo del Neda, y finalmente realizar la actuación, en base a la que se otorgarán los galardones.

La actuación se efectuará en el escenario instalado en el Pabellón y consistirá en un pase único, interpretando un máximo de dos canciones y con una duración máxima de 8 minutos.

Un jurado, cuya composición se dará a conocer, otorgará a las comparsas inscritas en este Concurso, la correspondiente puntuación, para lo cual se ajustará a los siguientes criterios:- Animación en la calle .......................................................................................... .. 0 - 20 puntos.

- Crítica de la realidad local- comarcal .............................................................. .. 0 - 20 puntos.

- Originalidad y vestimenta ............................................................................. .. 0- 20 puntos.

La puntuación otorgada por el jurado, se hará pública una vez terminada la actuación de todas las comparsas participantes y servirá de base para la concesion de los galardones.

Las ayudas económicas por la participación, se harán efectivas a través de transferencia bancaria al número de cuenta facilitada en el modelo de inscrición.DISPOSICIÓN FINALLa organización no se hace responsable de los contenidos de las letras, parodias o disfraces de los grupos participantes.

La inscrición en este concurso, se entiende cómo aceptación plena de las Bases fijadas para lo mismo sin que, en consecuencia puedan formularse reclamaciones de ninguna clase y por ningún concepto, contra lo aqui regulado. Su incumplimiento dará lugar a la descalificación automática de la comparsa o grupo participante, que quedarán excluidos de los citados actos.

Sí, con la finalidad de mejorar la organización y desarrollar el festival, se considerara conveniente introducir modificaciones a lo aqúi fijado, podrá hacerse por la Comisión organizadora, sí bien se hará público antes del inicio del desfile de las comparsas y grupos o en el festival, si fuera el caso.

Neda, 18 de diciembre de 2017

 

FESTIVAL COMPARSAS -BASES 2018

MODELO SOLICITUD COMPARSAS

 

 

 A CABALGATA DE REIS SAIRÁ ÁS 19.30 HORAS DO PUNTAL


Neda, 2 de xaneiro de 2018.- O Concello de Neda ten pechado o percorrido que os Reis Magos farán na tarde do día 5 de xaneiro para recibir o cariño dos nenos do municipio. Segundo o previsto, as Maxestades de Oriente sairán do Puntal ás 19.30 horas para, a continuación, chegar á Casa das Palmeiras. Posteriormente, os Reis Magos farán un percorrido desde a ponte de Xuvia ata Muchiqueira e finalmente recibirán aos nenos e nenas no pavillón do Roxal, donde serán obxequiados con caramelos e chuches.MANUELA SANTALLA PRESENTA MAÑÁ NA SOCIEDADE DO ROXAL O SEU ESTUDIO SOBRE “PACO DA MERCED”


Neda, 26 de decembro de 2017.- A figura e o labor humanitario e profesional que Francisco Cebreiro Barros, coñecido como “Don Paco da Merced” ou o “médico dos pobres”, realizou nos anos da posguerra civil entre os seus veciños de Neda volve a estar de actualidade coa celebración dunha charla mañá mércores na sede da sociedade do Roxal. Hai poucos días que a veciñanza conmemoraba os 40 anos do seu pasamento cunha ofrenda floral no monolito a súa memoria que está ao pé da avenida de Algeciras. Nesta ocasión, o acto previsto para mañá e que dará comezo ás 20.00 horas correrá a cargo da profesora Manuela Santalla, que presentará un estudio biográfico feito por ela no que recolle aspectos da vida dun home que naceu en Ferrol no ano 1897 e que “foi un bo veciño e un político moi comprometido coa República”. Este ano cumpríronse 120 do seu nacemento.
Festival infantil de Curtas
Aberto a todos os públicos pero especialmente pensado para os nenos e nenas, mañá celébrase en Neda un fFestival Infantil de Curtas, unha iniciativa da Concellería de Cultura que dará comezo ás seis da tarde e que terá lugar na Casa das Palmeiras. Visionaranse un total de seis traballos, algúns de animación e outros non, entre os que cabe citar “Vendedor de humo”, “Luminaris” e “Mi papá es director de cine”. O Concello invita a todos os menores maiores de seis anos a participar nun programa que os achegará ao mundo do cine e da animación.


<<  Anterior  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | Seguinte  >> Axenda

<<  Previous | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next  >> 

Tramites online