Novas


Excursión 3ª Idade a Riveira Sacra 22 de XulloI Programa de Cine Rede Cultural Cinema en NedaSelección de persoal laboral temporal, a tempo parcial programa de integración laboral subvencionado pola deputación provinicial de A Coruña

Aprobadas pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada mesma  data, as bases reguladoras do proceso selectivo para cubrir 3 prazas de Albanel Oficial de 1ª e 8 Peóns, por un período de 4 meses, mediante  contratación laboral a tempo parcial 62,50% da xornada, ábrese o prazo  de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

O modelo normalizado de solicitude e as bases, atópanse no Rexistro  Xeral do Concello, sito na Avda. de Algeciras, nº. 34, a disposición das persoas interesadas.

 

Bases_seleccion_programa_integracion_2016

Instancia_escudoI Carreira solidaria Concello de Neda

O Concello de Neda organiza a I Carreira solidaria Concello de Neda.

A proba celebrarase o día 2 de xullo de 2016 comezando a quenda de carreira a partir das 11:00 horas. A saida e a chegada estará situada no pavillón municpal de Neda.

Contaremos con espazos para estacionamentos debidamente sinalizados nas proximidades.

Percorrido da carreira

Regulamento definitivoCONCILIAMOS XOGANDO 2016

Un ano máis estamos a organizar o servizo de atención á infancia có obxectivo de conciliar a vida persoal, familiar e laboral das familias de Neda, a través da axuda solicitada á Deputación da Coruña para fomentar as políticas de igualdade entre mulleres e homes.

Este servizo gratuito consiste nun espazo atendido por persoal especializado, situado no CEIP San Isidro, de luns a venres, en horario de 8.45 a 13.45, durante todo o mes de xullo (do venres 1 ao venres 29, salvo o luns 25 por ser festivo). Orientado a nenas e nenos de 3 a 12 anos.

Todas as familias de Neda poderán optar ao servizo. No caso que o número de solicitudes sexa maior ao número de prazas (60), o comité organizador fará unha valoración das mesmas tendo en conta os seguintes criterios:

•    Nai e/ou pai traballadores  
•    Persoas dependentes a cargo
•    Familias monoparentais

No caso de estar traballando nai ou pai ou ambos é necesario entregar, xunto a inscrición, a cabeceira da última nómina.

O prazo de entrega de  luns 6 a  martes 21 de xuño. Recollida e máis información na Casa da Cultura. Tl. 981.39 02 33/49

IMPORTANTE: Non se admitirá ningunha inscrición fora de plazo.

É obligatorio levar gorra, auga e merenda cada día.
Prégase puntualidade na recolida dos nenos e nenas.


<<  Anterior  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | Seguinte >>