Novas


O CONCELLO DE NEDA CONVOCA AS AXUDAS PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO

Neda, 19 de xullo de 2017. As entidades locais, sen ánimo de lucro e inscritas no rexistro xeral de Asociacións, poden solicitar as axudas que concede o Concello de Neda para fomentar tanto a cultura como o deporte. O orzamento ascende a 18.000 euros.
A convocatoria saíu publicada o pasado martes, día 11 de xullo, no Boletín Oficial da Provincia (BOP). Desde esa data está a correr un prazo de vinte días naturais para presentar as solicitudes no rexistro xeral do Concello, aberto ao público de oito da mañá a dúas da tarde.
As axudas culturais van dirixidas a persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, asociacións, agrupacións veciñais ou comités organizadores que colaboren na divulgación e a promoción da cultura xa sexa coa organización e celebración de homenaxes, exposicións, concursos, excursións ou conferencias, entre outros posibles actos.
Ás subvencións deportivas poderán optar os clubs e as persoas físicas que promovan o fomenten as actividades físico-deportivas.
O Concello non contempla a concesión deste tipo de axudas para viaxes de ocio, gastos de manutención, actividades de carácter confesional nin festas. Tampoco para as excursións que non teñan marcado carácter cultural e actividades nas que se sirvan bebidas ou produtos alimentarios tales como festas de socios, agás aquelas que polo seu arraigo formen parte da cultura tradicional, como poden ser o Magosto, Samaín ou San Xoán.
O período que se terá en conta para a realización das actividades será o ano natural, desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro.
A presentación dunha instancia individualizada por cada actividade, un orzamento detallado e a acreditación documental ou fotográfica das accións a desenvolver son algúns dos requisitos demandados para acceder a unhas subvencións que se conceden “de acordo cos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, libre concorrencia, non discriminación e igualdade”, tal e como se pon de manifesto na documentación da convocatoria.
A contía da subvención estará en función do custo dos programas, dos criterios de baremo e dos recursos con que se conte para cubrir parcialmente os proxectos. En todo caso, o importe máximo non será nunca superior a 1.500 euros cando sexan axudas que se conceden ás entidades veciñais ou culturais.
A porcentaxe subvencionable poderá acadar o 100% do custo da actividade e o prazo para xustificación o diñeiro recibido será de dous meses a partir da súa concesión.O CONCELLO DE NEDA RECIBIRÁ ESTE ANO CASE 20.000 EUROS DA DIPUTACIÓN PARA CONTRATACIONES CULTURAIS

Neda, 18 de xullo de 2017. O Concello de Neda recibirá este ano da Diputación da Coruña un total de 19.636,80 euros para a promoción da cultura, unha axuda que representa o 60% de todas als contrataciones previstas e un compromiso que o equipo de goberno valora moi especialmente por canto significa garantir unha programación de calidade.
A firma do acordo tivo lugar en Ferrol. O Concello de Neda estivo representado polo alcalde, Anxo Alvariño Saavedra, que destacou o papel que xogan as administracións provinciales para igualar os recursos dos concellos, tamén os culturais.
De face aos próximos meses, os veciños de Neda poderán gozar coas actuacións do coro Diapasón, da Asociación Teatral Ou Aturuxo de Melpómene e do Padroado de Cultura de Narón. O concello tamén acollerá un concerto de Susana Seivane e ata un total de oito representacións teatrais a cargo doutras tantas compañías profesionais.O CONCELLO DE NEDA ABRE O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS PARA A COMPRA DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Neda, 18 de xullo de 2017.- O Concello de Neda abriu o prazo de presentación de solicitudes para acceder ás axudas destinadas á adquisición de libros e material escolar de cara ao curso académico 2017/2018.
Trátase de recursos públicos que a administración local pon a disposión das familias con menos poder adquisitivo para tratar de rebaixar a carga económica que supón o inicio do curso escolar. Poden solicitar estas axudas os alumnos matriculados en centros docentes sostidos con fondos públicos, desde Educación Infantil (reglada e non reglada) ata Primaria, Secundaria, Bacharelato ou Formación Profesional. As familias solicitantes teñen que levar alomenos seis meses empadronadas en Neda e ter unha renta per cápita mensual no ano anterior ao da convocatoria que non supere os 400 euros para tal exercicio.
Ademais de estar o corrente no pago dos tributos municipais -salvo que os demandantes cumpran os requisitos para ser solicitantes de subvencións de integración social- as familias que desexen acollerse a esta convocatoria deberán presentar fotocopias compulsadas do DNI e máis do Libro de Familia, certificado de empadronamento e do centro docente onde estea escolarizado o alumno, así como un xustificante de ingresos económicos da unidade familiar e unha fotocopia da última declaración da Renta, entre outros requisitos.
Os contidos da convocatoria tamén se poden consultar no Boletín Oficial da Provincia (BOP) do pasado martes, día 11 de xullo. A partir desta data comezou a correr un prazo de 20 días naturais para a presentación das solicitudes no rexistro xeral do Concello, que abre ao público en horario de nove da mañá a dúas da tarde.
CONCELLO DE NEDAO CONCELLO DE NEDA INVISTE 20.000 EUROS EN OBRAS DE MELLORA NAS PISTAS LA GARETA E PIÑEIROS

Neda, 17 de xullo de 2017.- As pistas de La Gareta e Piñeiros son as últimas asfaltadas polo Concello de Neda con cargo ao plan complementario do POS 2015 da Deputación da Coruña.
A inversión ascendeu a 20.000 euros e os traballos xa están practicamente rematados. A actuación realizada consistiu na mellora da capa de rodadura e, en cuestión de días, dita intervención completarase co pintado horizontal destas dúas estradas situadas na parroquia de San Nicolás.
O executivo local recorda que a mellora e o mantemento das vías de comunicación da súa competencia son unha das prioridades do goberno local por entender que as características demográficas e xeográficas do municipio así o demandan.
Ao concurso promovido pola administración local suscitou no seu momento o interese dun total de 25 empresas. O prezo de saída foi de 30.000 euros.CURSO DE COCTELES SEN ALCOHOL.


CURSO DE COCTELES SEN ALCOHOL.

 Dirixido principalmente á xovenes que trrallan no mundo da hostelería ou son propietarios dun negocio hosteleiro, a xóvenes que buscan unha oportunidade de traballo no mundo da hostelería.

contido:

1. Xeneralidades da Coctalería

2. Beneficios das Froitas

3. Formas de Servir as Bebidas

•PURA OU STRAIGHT: Solo, ao clima. En vaso, cana ou copa.

•XELADO O CHILLED: So frío pero sen xeo. En vaso, caña ou copa

 •ON THE ROCKS: Con cubos de xeo. En vaso old fashioned

 •ALARGADA OUMEZCLADA: Con cubos de xeo mais alargadores (soda, auga) •FRAPPEÉ: Bebida con xeo moido

 •PREQUENTADOS: Bebida quentada ao gusto.

  4. Nomenclatura empregada

 5. Glosario

6. Clasificación dos Cócteles

7. Preparación de Cocteles sen Alcohol.

 8. Técnicas e Normas para Preparar un Cocteles

 
DATAS E HORARIO
entre o 17 e o 30 de xullo.
horario de 16.00 a 19.00 horas.

 
ONDE INSCRIBIRSE
no rexistro do concello.
 

Organiza                                        Patrocina

escudo                image


<<  Anterior | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Seguinte  >>