Áreas de xestión municipal

 

 

Alcaldía e Facenda 

Titular da Alcaldía e da área de facenda:

Dn Angel Alvariño Saavedra (PSdeG-PSOE)

Tlf: 679423884  alcaldia@neda.gal

 

Servicios Sociais e Terceira idade


Titular da Área de  Servicios Sociais e Terceira Idade

Dna. Ana Rosa Pena Barcia  (PSdeG-PSOE)

Tlf: 616704437  anarosa.pena@neda.gal

  

Medio Rural, Seguridade Cidadá e Protección Civil


Titular da Área de  Medio Rural, Seguridade Cidadá e Protección Civil:

D. Gonzalo Ferreiro Rego  (PSdeG-PSOE)

Tlf: 679819471  gonzalo.ferreiro@neda.gal

 

Urbanismo e Cultura


Titular da Área de Urbanismo:

Dna. Veronica Vigo Santamaría  (PSdeG-PSOE)

Tlf: 606506320  veronica.vigo@neda.gal

 

Obras


Titular da Área de Obras:

D. Angel García Cordero (PSdeG-PSOE)

Tlf: 626140950  angel.garcia@neda.gal

 

Educación e Deportes


Titular da Área de Eduación e deportes:

Dna. Angeles Puentes Maceiras (PSdeG-PSOE)

Tlf: 667393192  angeles.puentes@neda.gal

 

Traballo, Medio Amgiente, Xuventude e Igualdade


Titular da Área de Traballo, Medio Ambiente, Xuventude e Igualdade:

D. Eduardo Rodriguez Rey (PSdeG-PSOE)

Tlf: 679528072   eduardo.rodriguez@neda.gal

 

Patrimonio Histórico, Turismo, Industria e Comercio


Titular del Área de Patrimonio Histórico, Turismo, Industria e Comercio

Dña. Soraya María Fernandez Leal (PSdeG-PSOE)

Tlf: 653025681  soraya.fernandez@neda.gal

 

Servicios, Parques, Transporte e Sanidade


Titular del Área de Servicios, Parques, Transporte e Sanidade

D. José Manuel Sanmartín Fornos (PSdeG-PSOE)

Tlf: 681357623  jose.sanmartin@neda.gal