Cráneos privilexiados ou crítica da razón perraleira. Mofa e Befa