"Tempo para o teatro" Sábado 10 de Novembro "Teatro da Vila", "As cores do tempo"