Excursión a Covadonga e Cantabria o seis, sete e oito de Outubro